Türkçe Soru BankasıYeni sınav sistemiyle ilgili unutulmaması gereken bir şey var: Başarı için “bilmek” tek başına yeterli değil. Ancak bilgiyi kullanarak analiz ve sentez yapabilen, görsel okuyabilen, mantık ve muhakeme yetisini kullanarak sonuca gidebilenlerin hedefine ulaşabileceği bir sınav bekliyor sizleri. Kitabımızın, bu alandaki eksiklerinizi kapatarak kendinizi geliştirebilmeniz adına fırsatlar sunacağına inanıyoruz.

Modüler sisteme uygun olarak hazırlanan kitabımızda tümevarım tekniği kullanılmıştır. Başka bir deyişle üniteler alt başlıklara ayrılmış, her alt başlıkla ilgili “Konu Testleri”ne yer verilmiştir. Konuyu pekiştireceğiniz bu testlerden sonra LGS soruları düzeyinde diyebileceğimiz “Nefes Açar” testleriyle karşılaşacaksınız. Bu testler, ünitenin tamamını kapsamaktadır. Ayrıca birkaç ünitede bir, neler yapabileceğinizi fark etmenizi sağlayacak seçici sorulardan oluşan

“Zihin Açar” testlerini göreceksiniz. Kitabımızın son bölümünde yer alan ve bütün üniteleri kapsayan “Oksimetre” testlerinde ise kendinizi değerlendirme fırsatı bulacaksınız.

 

BENZER ÜRÜNLER